De moederwond ( heel je innerlijke moeder)


Ken je dat? Je bent bij je moeder geweest en blijft daarna toch met een rottig gevoel achter. Misschien voelde je niet gehoord in wat je aan het vertellen was, misschien reageerde ze vanuit een slachtofferrol op jouw kritiek. Of misschien heb je helemaal geen of weinig contact met je moeder of blijf je de relatie ingewikkeld vinden.

Een ding is zeker. Je staat hierin niet alleen.


Veel vrouwen worstelen in relatie tot hun moeder

Veel vrouwen worstelen in de relatie met hun moeder. Maar hoe komt dat eigenlijk? Bethany Webster schrijft in haar boek “de moederwond” hier mooi over. Zij stelt dat vanuit een wereld waarin mannen het lange tijd voor het zeggen hebben gehad, vrouwen wordt geleerd om zichzelf als minderwaardig te zien. Dit gevoel is in talloze generaties doorgegeven. Vrouwen moeten zorgzaam en lief zijn. Hun werk inferieur maken aan het gezin. Heel goed worden in studie of werk maar niet te streberig). Mooi zijn (maar niet te), succesvol zijn (maar niet te). Rekening houden met de gevoelens van anderen (en daarmee je eigen gevoelens opzij te zetten) etc.

Vrouwen hebben het gevoel dat ze aan al die eisen moeten voldoen. Dit voelt verstikkend en roept woede, depressie, angst en emotionele pijn op. Het geeft een gevoel dat ze kleiner worden gehouden dan ze werkelijk zijn. En niet werkelijk hun volledige potentie leven.

Dit noemt Bethany de moederwond: Persoonlijke, familiaire, culturele “pijn” op het vrouw zijn. Waardoor we ons zelf kleiner houden dan we werkelijk zijn. De moederwond zorgt ervoor dat vrouwen zich afgesneden voelen van zichzelf, elkaar en van hun potentie/kracht.


Moeders projecteren hun pijn op hun dochters

Vanuit onze moeders eigen gemis/tekort wordt een beroep gedaan op ons als dochters. Vaak door ons te willen beschermen tegen de (patriarchale) buitenwereld: ‘Wees voorzichtig, houd rekening met andermans gevoelens, wees niet te sexy etc”. Anderzijds kan de pijn van moeder tot uiting komen in manipulatie, het in een slachtofferrol blijven hangen, gevoelens negeren, kritiek te uiten of andere vormen van psychische of fysieke onderdrukking/mishandeling richting ons als dochters.

Als dochter leren we van jongs af aan gedrag aan om deze pijn te ontzien.

We voelen ons bewust of onbewust verantwoordelijk voor de pijn van onze moeder of we denken door ons goed te gaan gedragen of hard ons best te doen, de pijn van onze moeders te kunnen verzachten. Op deze manier hopen we haar liefde te krijgen.

Door dit te doen, ontkennen we onze eigen pijn en geven een deel van onze eigen kracht weg. Hierdoor komen we niet volop tot ontplooiing waardoor de kans bestaat dat onze pijn weer wordt doorgegeven aan onze dochters (en zonen).

Hoe heel je de moederwond?

En hoe kunnen we dan voorkomen dat dit generatie op generatie wordt doorgegeven? In elk geval niet door steeds weer onze moeder de schuld te geven. Ook niet door te denken: “Het ligt aan mij, ik zal wel iets verkeerd doen”. Maar wel door bewustzijn te krijgen over wat er precies gebeurt in deze relatie. Inzicht in wat jij bent gaan doen om de liefde waar je werkelijk naar verlangt te krijgen.

Bewustwording over de (on)bewuste pijn en overtuigingen binnen jouw familie en jouw cultuur. Het (h)erkennen van onze eigen pijn en deze pijn doorleven (ja je mag er boos en verdrietig over zijn). Maar vooral ook door onze eigen innerlijke moeder te worden: goed voor onszelf te zorgen, weer nieuwe liefdevolle verbindingen aan te gaan waardoor we werkelijk in onze eigen kracht kunnen gaan staan.

Workshop "vrouw zijn"

In de workshop “vrouw zijn” op zondag 21 mei a.s. gaan we in op deze moederwond. We werken met opstellingen om helder te krijgen welke overtuigingen een rol speelden binnen jouw familie en worden ons bewust van jouw rol richting jouw moeder en visa versa. We duiken dieper in de pijn die jij hebt ervaren in deze verbinding en hoe jij deze kan helen. Samen met andere vrouwen ga je een verbinding voelen op een diepere laag en kan je meer bij je eigen kracht.

21 mei 2023 geef ik een workshop die hier over gaat. Voor meer informatie en opgave: workshop vrouw zijn 

Terug naar overzicht