"Voelen en denken weer op één lijn"

"Ongelofelijke stappen kunnen nemen"

"Meer in mijn eigen kracht"

Privacydocument

Dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Omgang met gegevens

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • of voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Het opstellen van facturen doe ik zelf.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Bewaartermijn

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet WBGO wordt voorgeschreven, 20 jaar bewaard.

Beveiliging dossiers

Ik werk met papieren clientendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard. 

Daarnaast werk ik met een digitaal clientendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord. Ik maak regelmatig een back-up van mijn bestanden en zorg er regelmatig voor dat ik de laatste versie update van mijn software installeer, zodat mijn software optimaal beveiligd is.

Daarnaast weet ik wanneer er sprake kan zijn van een datalek en indien dit nodig is zal ik hier naar handelen. 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Jouw naam, adres en woonplaats
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘relatietherapie’, "coaching' of ‘psychosociaal consult’
  • de kosten van het consult

Nieuwsbrief

Een paar keer per jaar komt er een nieuwsbrief uit. Hiervoor kun je je via mijn website of per mail aanmelden of dit mondeling aangeven. Als je niet meer gebruik wilt maken van de nieuwsbrief dan kun je je via de website of via mij afmelden.


Informatie over de privacy:

Tijdens de intake zal ik jou als client informeren over de privacywetgeving. Tevens is alle informatie te vinden op mijn website onder Klachten,privacy en meldcodes.

Uitgebreid privacyreglement:

Voor een uitgebreid privacyreglement van Lev in je leven klik je hier.

Individuele therapie & coaching

Als je het wel anders wilt maar het niet lukt. Hulp bij:


Relatietherapie

Ik begeleid jullie in het liefdevol communiceren, zodat jullie elkaar beter begrijpen en weer echt contact maken.

Familieopstellingen

Of je nu vastloopt in jezelf, je gezin, je familie, je werk: Een opstelling helpt om inzichten te krijgen in wat er werkelijk speelt...