Als een heftige gebeurtenis nog steeds invloed op je heeft

in Emdr

EMDR (eye movement desensitisation and reprocessing) is een erg succesvolle wetenschappelijk bewezen therapeutische techniek om vastgelopen verwerking van heftige ervaringen weer op gang te helpen.

Heftige gebeurtenis

Als je een heftige gebeurtenis/ervaring hebt meegemaakt dan kan dat behoorlijke invloed hebben op je leven. Het kan zijn dat je denkt dat je deze gebeurtenis wel verwerkt hebt: je praat er niet meer over of je gaat herinneringen aan deze gebeurtenis bewust of onbewust uit de weg.

Maar het komt voor dat de heftige gebeurtenis weer getriggerd wordt. Bijvoorbeeld doordat je iets meemaakt, hoort, ruikt, ziet wat je aan deze gebeurtenis doet denken. 

Misschien heb je klachten in de vorm van overprikkeldheid, nachtmerries, woede-uitbarstingen, concentratieproblemen, schrikachtigheid of heb je moeite met in -en of -doorslapen. Ook kunnen er (on)verklaarbare fysieke reacties zijn die je parten spelen. 

Zodoende heeft de gebeurtenis van toen nog invloed op nu, wat je erg in de weg kan staan.

Om welke gebeurtenissen gaat het?

Het kan gaan om een concrete gebeurtenis b.v. een ongeluk, een ziekenhuisopname, een traumatische bevalling, of iets ergs wat je hebt zien gebeuren. Het kan ook gaan om dingen die een langere periode beslaan. Bijvoorbeeld het meemaken van een heftige scheiding, gepest of gekleineerd zijn. Ervaringen waar nog een ’lading’ op zit. 

Hoe kan het dat die gebeurtenis nog zo’n invloed op jouw leven heeft?

Als een gebeurtenis zo heftig is dan is ons systeem niet in staat alles tegelijkertijd te verwerken. Dat deel is weggestopt, terwijl jij  doorgaat met leven.

Maar dit deel wat zich afgesloten heeft komt weer naarboven als er ook maar iets gebeurt wat een beetje op jouw heftige ervaring lijkt. Op dat moment nemen je gevoelens van dat moment de overhand en heeft die gebeurtenis invloed op jouw functioneren.

EMDR

Met EMDR help je gebeurtenis(sen) als  nog te verwerken. Hierdoor verminderen of verdwijnen je klachten.

Hoe werkt EMDR?

Ik zal jou vragen aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart.  Door het met de ogen volgen van mijn hand, te luisteren naar klikjes via de koptelefoon of tikjes op de knieën ( bilaterale stimulatie) wordt het informatieverwerkingssysteem in jouw hersenen gestimuleerd.

Hierdoor komt er een stroom van gedachten en beelden op gang of gevoelens/sensaties.  Aan jou wordt met regelmaat gevraagd wat er veranderd is. Langzamerhand zul je ervaren dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.

Fobieën of angsten

Ook kan het zijn dat je een fobie hebt of last hebt van angsten. Bijvoorbeeld als je bang bent om alleen de straat op te gaan,  bang bent voor spinnen, hoogtevrees hebt of bang bent om het vliegtuig in te stappen of de neighing hebt alles dwangmatig schoon te maken.

Een fobie of een angst kan terug te leiden zijn naar een bepaalde gebeurtenis maar soms is de angst of de fobie in de loop van je leven ontstaan en heeft het geen duidelijke oorzaak.

Bij angsten/fobieen werkt EMDR met de zogenaamde flashforward techniek. De focus van de behandeling ligt hier bij een toekomstige situatie waarin de angst ervaren wordt.

Terug naar overzicht